Työnohjaus ja coaching

Evipro Oy:n päätoimisena työnohjaajana toimii YTM, työnohjaaja ja coach (ACC) Liisa Kallio. Hänen erityisosaamisalueena ovat esimiesten yksilö- ja ryhmätyönohjaukset ja coaching, mutta myös muiden työntekijöiden ja –ryhmien työnohjaukset.

Liisan oma työhistoria on päihde- ja mielenterveystyössä, mutta työnohjausta Liisa on tehnyt laajasti suomalaisessa työelämässä.

Evipro Oyn verkostossa on myös muita työnohjaajia työpaikkojen tarpeiden mukaisesti.

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on omaan perustehtävään, työrooliin sekä työympäristöön liittyvien asioiden tutkimista, jäsentämistä ja jalostamista. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään terveenä.
Miten työnohjaus toteutetaan?

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Myös yhteistyöverkostot voivat sitoutua yhteiseen työnohjaukseen. Työnohjauksessa käsiteltävät asiat nousevat ohjattavan tai työnohjausryhmän tarpeista, ja asiat tukevat perustehtävän toteutumista.

Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, eli ohjauksen alussa määritellään työnohjaukselle tavoitteet. Niitä voidaan tarkistaa työnohjausprosessin kuluessa.

Työnohjauksen kesto on yleensä 1,5 tuntia ja työnohjausryhmät kokoontuvat yleensä vähintään kerran kuukaudessa. Yksilötyönohjauksessa tapaamistiheys sovitellaan tarpeen mukaan. Yleensä työnohjaus kestää vähintään vuoden, ja se voi kestää myös pitempiä aikoja.

Työnohjaus on luottamuksellista

Työnohjaus on luottamuksellista ja työnohjaaja on vaitiolovelvollinen. Työnohjauksen tulee tukea yhtä aikaa ohjattavan organisaation tavoitteita sekä työnohjattavien yksilöllistä ammatillista kasvua. Työnohjaaja ei kuitenkaan asetu kenenkään puolelle ketään vastaan, vaan auttaa tilanteiden ja asioiden tulkitsemisessa sekä eteenpäin viemisessä. .

Työnohjauksen tuloksia arvioidaan tarkastelemalla, onko työnohjauksen tavoitteet saavutettu ja kysymällä, miten työnohjaus on vaikuttanut työntekoon ja ovatko työn tulokset parantuneet.

Työnohjauksen tavoitteita ovat mm.

  • esimiesroolin selkiyttäminen ja vahvistaminen
  • organisaation strategian täytäntöönpanon tukeminen
  • työyhteisössä tapahtuvan vuorovaikutuksen parantaminen
  • perustehtävän ja ammatti-identiteetin selkiyttäminen
  • työn kehittäminen.