Toipumisorientaatiopäivät – Pääpuhujat

Katso Toipumisorientaatiopäivien muu ohjelma täältä

Jussi Kinnunen pääpuhuja Jussi Kinnunen
Sosionomi AMK, päihde-, ja seksuaaliterapeutti, TRE-ohjaaja sekä muusikko, luovien alojen erityistuntemus.

Jussi toimii BM-klinikalla, Eiran sairaalassa sekä ARTE-lääkäreissä. Hän on tehnyt päihdeterapeutin työtä vuodesta 2000 lähtien, ja sanoo, että yksi tärkeä missio terapiatyön ohella on hälventää turhaa häpeää joka usein vaikeuttaa asiakkaan hoitoon hakeutumista. Jussilla on myös oma kokemus toipumisesta. Jussilta on julkaistu kaksi tietokirjaa: Vapaa valitsemaan, sekä Rockbasso-treenejä. Hän toimi valmentajana Korkki kiinni-nimisessä toipumista käsittelevässä TV-sarjassa. Jussi on soittanut sekä säveltänyt monissa bändeissä, mm Hassisen Koneessa. Jussin tekemä isoin hitti on Juomalaulu-niminenkappale, joka on levytetty Freud, Marx, Engels & Jung orkesterilla.

Esa Nordling Esa Nordling
Kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Luennon aiheena on ”Mielenterveystyö uudistuu -Recovery-toimintaorientaatio mielenterveystyössä” -hankkeen keskeiset tulokset. Esityksessä käsittelen mielenterveystyön nykytilaa ja kyseisen hankkeen valtakunnallisia ja alueellisia aikaansaannoksia sekä toipumisorientaation tulevaisuuden näkymiä Suomessa.

Virve Repo
FT, Tutkijatohtori, Ihmismaantiede, Turun yliopisto

Virve on väitöskirjassaan tutkinut tilallisten ja ajallisten aspektien vaikutusta hoivaan esimerkiksi vanhainkodeissa ja vanhuspsykiatrisella osastolla. Tilaan liittyy olennaisesti fyysisten rakenteiden lisäksi erilaiset sosiaaliset suhteet, inhimillisten ja ei-inhimillisten asioiden vuorovaikutus ja ilmapiiri. Tutkimuksen perusteella tilallinen ja ajallinen kontrolli vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin laitoksissa. Esityksessä pohditaan: Miten tilalliset näkökulmat voisi ottaa huomioon toipumisorientaatiossa? Mitä annettavaa näkökulmalla on toipumisorientaation kannalta?

Margareeta Häkkinen
LKT, päihdelääkäri, terveydenhuollon erikoislääkäri, ylilääkäri A-klinikka Oy ja THL

Margareeta tarkastelee luennossaan toipumisorientaation teesejä päihteitä käyttävän henkilön kuntoutumisen polulla. Päihdelääkäri ei voi raitistaa potilaitaan pakolla, vaan toipumisen keskiössä on potilas. Psykososiaalisten hoitojen lisäksi lääkehoidoilla on tärkeä rooli toipumisen mahdollistajina. Toipumistarinan sankariksi pääsee monenlaisia reittejä, eikä sankarin viittaa ole varattu pelkästään täysraittiille. Kenen tavoitteita kohti päihdehoidossa kuljetaan? Kuka määrittelee yksilön toipumisen? Miten hoitojärjestelmämme tukee potilaan matkaa päihderiippuvaisesta toipujaksi?