Toipumisorientaatiopäivät – Pääpuhujat

Katso Toipumisorientaatiopäivien muu ohjelma täältä

Sami Ylitalo
Kehitysjohtaja, VTM (Sosiologia), VTM (Sosiaali- ja terveystutkimus ja -johtaminen)

Suomalainen yhteiskunta toipumisympäristönä.

Esityksessä tarkastellaan yhteiskunnallisten ja sosiaalisten tekijöiden merkitystä mielenterveyden ongelmien synnylle ja niistä toipumiselle.

Sami Ylitalo on työskennellyt yli kahdenkymmenen vuoden ajan mielenterveys- ja päihdetyössä toipumisorientoituneiden yhteisöjen parissa kehittäjänä, kouluttajana ja johtajana. Hänen erityinen kiinnostuksen kohteensa yhteisöjen ohella on psykososiaalisten interventioiden vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden tutkimus ja arviointi.

Arto O. Salonen
KT, dosentti, professori

Mikä tekee elämästä hyvää ja arvokasta?
Hyvän elämän tavoittelussa on viimeisten vuosikymmenten aikana korostunut elintason parantaminen. Elintaso vertautuu näytelmän kulisseihin. Kulisseja tarvitaan, mutta ilman hyvää juonta näytelmä ei ole näytelmä. Elämänlaatuun keskittyminen auttaa rakentamaan elämälle vetävän juonen, joka kannattelee ja antaa hyviä syitä elää.

Arto O. Salonen työskentelee kestävän hyvinvoinnin professorina Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella ja Snellman-kesäyliopiston tiederehtorina. Hän on myös Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsen.

Outi Hietala
VTT, vapaa tutkija & työnohjaaja

Viisasta, rohkeaa ja oikeudenmukaista kokemusasiantuntijatoimintaa?

Esityksessä tarkastellaan kokemusasiantuntijoiden ja muiden
kokemustoimijoiden yhteistyötä sote-alan ammattilaisten kanssa ennen
kaikkea eettisestä näkökulmasta. Millaisia mahdollisuuksia
esimerkiksi palveluiden yhteiskehittäminen tarjoaa kansalaisten
osallistumiselle, voimaantumiselle ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
vahvistamiselle? Voiko se uudistaa myös ammattilaisten työn,
johtamisen ja palveluiden eettistä perustaa? Parhaimmillaan yhteistyö
voi ravita kaikkia siihen osallistuvia, mutta samalla se myös nostaa
esiin aivan uudenlaisia eettisiä haasteita ja ratkottavia kysymyksiä.

Outi Hietala on tutkinut ja kehittänyt mielenterveys- ja
päihdekuntoutusta kohta kolmekymmentä vuotta. Viimeisen kymmenen
vuoden ajan hän on keskittynyt kokemusasiantuntijatoiminnan ja
palveluiden yhteiskehittämisen edistämiseen sekä yhteistutkimukseen.

Tomi Bergström
PsT, psykologi & tutkijatohtori

Mielenterveysongelmien hoidosta haastavien elämäntilanteiden hoitoon

Mikä on mieli ja miten se voi olla terve tai häiriintynyt? Mitä
tuorein tutkimustieto kertoo erilaisten mielenterveyspalveluiden
vaikuttavuudesta? Esityksessään Tomi Bergström tarkastelee rinnakkain
yksilö- ja verkostokeskeisiä lähestymistapoja ymmärtää ja hoitaa
mielenterveysongelmiksi kutsuttuja ilmiöitä.

Tomi Bergström on kansainvälisesti tunnettu verkostokeskeisen avoimen
dialogin hoitomallin tutkija, joka on ollut mukana laatimassa muun
muassa maailman terveysjärjestö WHO:n uusia ohjeistuksia
toipumisorientoituneiden mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi. Hän
työskentelee tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston psykologian
laitoksella ja vastaavana psykologina Lapin hyvinvointialueen
mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon vastuualueella.