Luennoitsijat

Virve Repo, FM,  tekee väitöskirjaansa Turun yliopiston maantieteen osastolle. Väitöskirjatutkimuksessaan Repo tarkastelee suljettuja tiloja ja niiden merkitystä ihmisen arkeen ja hyvinvointiin. Osana väitöskirjaansa Repo tarkastelee kunnallisten vanhainkotien käytäntöjä Suomessa sekä uudenlaisen dementiahoitokodin menettelytapoja Hollannissa.

 

 

 

 

Jari Pirhonen, FT, tutkija on filosofi, sosiologi ja lähihoitaja. Väitteli toukokuussa 2017 Hyvästä Elämästä vanhoille ihmisille tarkoitetussa tehostetussa palveluasumisessa. Ennen väitöstyön aloittamista Pirhonen työskenteli lähihoitajana ikäihmisten palvelutaloissa. Tutkimuksessaan hän yhdistää filosofisia ja sosiologisia teorioita arkipäivän havaintoihin ja haastatteluihin. Hänen tutkimusartikkeleitaan on julkaistu sekä kotimaisissa että ulkomaisissa tiedelehdissä. Hän on myös mukana Suomen Akatemian rahoittamassa ”Robots and the future of welfare services” tutkimushankkeessa. Pirhonen on Arvokas vanhuus -yhdistyksen puheenjohtaja.

 

 

Erja Rappe, MmT, dosentti, Ikäinstituutin vanhempi tutkija on terveyttä edistävien ja kuntouttavien ympäristöjen suunnittelun ja käytön sekä green care -menetelmien asiantuntija.Hän on innostunut tutkitun tiedon välittämisestä käytäntöön ja toiminut pitkään kouluttajana vanhus- ja mielenterveystyön ammattilaisille. Viime aikoina hän on keskittynyt iäkkäiden ja erityisesti muistisairaiden asumisen tutkimiseen.

 

 

 

Liisa Lehtosalo-Iskanius on Professional Certified Coach (PCC), ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry), työyhteisösovittelija, Mindfullness -ohjaaja CFM sekä kouluttaja.